Header Ads

Party Lists for the 2013 Philippine Elections

The posting of party lists in this web site is done as a service to the public.  All lists are for the 2013 National and Local Elections and are obtained from the official Commission on Elections web site at http://www.comelec.gov.ph/ and consolidated for the convenience of the voting public.

DISCLAIMER:  This list of candidates as provided in this web site are extracted directly from the COMELEC web site using cut and paste technology. Any typographical errors, therefore, are not native to this web site.  Please note that the lists are valid as of 31 January 2013 as indicated in the COMELEC web site.

To verify any listings, please visit the COMELEC official lists here.

1. 1-CARE
(1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY, INC.)
2. ABS
(ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS)
3. PASANG MASDA
(PASANG MASDA NATIONWIDE INC.)
4. OFW FAMILY
(OFW FAMILY CLUB, INC.)
5. MAGDALO
(MAGDALO PARA SA PILIPINO)
6. AMS
(ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ)
7. ABONO
(ABONO PARTY-LIST)
8. BAYANI
(BAYANI PARTY-LIST)
9. A TEACHER
(ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS)
10. PWD
(PILIPINOS WITH DISABILITIES)
11. 1-LAMBAT
(ISANG LAPIAN NG MANGINGISDA AT BAYAN TUNGO SA KAUNLARAN)
12. AAMA
(ALLIANCE OF ADVOCATES IN MINING ADVANCEMENT FOR NATIONAL PROGRESS)
13. BH
(BAGONG HENERASYON)
14. SANLAKAS
(SANLAKAS)
15. AKMA-PTM
(AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA)
17. KABATAAN
(KABATAAN PARTY-LIST)
18. AKB
(AKO BICOL POLITICAL PARTY)
19. AANI
(ANG AGRIKULTURA NATIN ISULONG)
20. UNI-MAD
(UNITED MOVEMENT AGAINST DRUG FOUNDATION, INC.)
21. ALIM
(ACTION LEAGUE OF INDIGENOUS MASSES)
22. ALAY BUHAY
(ALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.)
23. AN WARAY
(AN WARAY)
25. PBA
(PUWERSA NG BAYANING ATLETA)
26. FIRM 24-K
(FIRM 24-K ASSOCIATION, INC.)
27. TUCP
(TRADE UNION CONGRESS PARTY)
28. ANG LADLAD
(ANG LADLAD LGBT PARTY)
29. ADING
(ADVANCE COMMUNITY DEVELOPMENT IN NEW GENERATION)
30. ABANTE RETIREES
(ABANTE RETIREES PARTY-LIST ORGANIZATION)
31. 1-ABILIDAD
(1-ABILIDAD, INC)
32. KATRIBU
(KATRIBU INDIGENOUS PEOPLES SECTORAL PARTY)
33. COCOFED
(COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION, INC.)
35. ATING KOOP
(ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA)
37. PISTON
(PISTON LAND TRANSPORT COALITION, INC.)
38. AGAP
(AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES)
39. AGBIAG!
(AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO, INC.)
40. ALE
(ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES)
42. ANG PROLIFE
(ANG PROLIFE)
43. AVE
(ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS)
44. BINHI
(BINHI-PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA)
46. ATING GURO
(ATING GURO)
48. ARAL
(ASSOCIATION FOR RIGHTEOUSNESS ADVOCACY IN LEADERSHIP)
49. ACT TEACHERS
(ACT TEACHERS PARTY-LIST)
50. BUTIL
(BUTIL FARMERS PARTY)
51. COOP-NATCCO
(COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY)
52. VFP
(VETERANS FREEDOM PARTY)
53. ACT-CIS
(ANTI-CRIME AND TERRORISM COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT, INC.)
54. GABRIELA
(GABRIELA WOMEN'S PARTY)
55. 1-AAMOVER
(1-A ACTION MORAL & VALUES RECOVERY REFORM PHILIPPINES, INC.)
56. AMIN
(ANAK MINDANAO PARTY-LIST)
57. UMALAB KA
(UGNAYAN NG MARALITA LABAN SA KAHIRAPAN)
58. ALYANSA NG OFW
(ALYANSA NG OFW PARTY)
59. ABAKADA
(ABAKADA-GURO)
60. YACAP
(YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY)
61. ABROAD
(ACTION BROTHERHOOD FOR ACTIVE DREAMERS, INC.)
62. KAAKBAY
(KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN ALL FILIPINO DEMOCRATIC MOVEMENT)
64. AMA
(AAGAPAY SA MATATANDA)
65. AMOR SEAMAN
(ASSOCIATION OF MARINE OFFICER & RATINGS, INC.)
66. ANAC-IP
(ANG NATIONAL COALITION OF INDIGENOUS PEOPLES ACTION NA)
67. ANGKLA
(ANGKLA: ANG PARTIDO NG MGA PILIPINONG MARINO, INC.)
68. ATONG PAGLAUM
(ATONG PAGLAUM, INC.)
70. ABA
(ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWANG BUKID AT MANGINGISDA)
71. AAMBIS-OWA
(ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA-OWA MANGUNGUMA, INC.)
72. 1-AALALAY
(ISANG ALYANSANG AALALAY SA PINOY SKILLED WORKERS)
73. ABANTE KA
(ABANTE KATUTUBO, INC.)
74. 1-BAP
(1 BANAT & AHAPO PARTY-LIST COALITION)
75. BANTAY
(THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD, COUNTRY AND PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC.)
76. 1 BRO-PGBI
(1 BRO-PHILIPPINE GUARDIANS BROTHERHOOD, INC.)
77. AFPSEGCO
(ALLIANCE FOR PHILIPPINES SECURITY GUARDS COOPERATIVE)
78. A-IPRA
(AGAPAY NG INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS ALLIANCE, INC.)
79. BAYAN MUNA
(BAYAN MUNA)
81. MTM PHILS
(MAMAMAYAN TUNGO SA MAUNLAD NA PILIPINAS)
82. ANG KASANGGA
(KASANGGA SA KAUNLARAN, INC.)
84. LPGMA
(LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.)
85. ANG MINERO
(SECTORAL PARTY OF ANG MINERO)
86. AA-KASOSYO
(KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC.)
87. 1 ANG PAMILYA
(UNA ANG PAMILYA PARTY-LIST)
88. 1ST KABAGIS
(1ST KABALIKAT NG BAYAN GINHAWANG SANGKATAUHAN)
89. 1-UTAK
(1-UNITED TRANSPORT KOALISYON)
90. DIWA
(DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION, INC.)
91. ARC
(ALLIANCE FOR RURAL CONCERNS)
92. CIBAC
(CITIZENS' BATTLE AGAINST CORRUPTION)
93. AGILA
(AGILA NG KATUTUBONG PILIPINO, INC.)
94. 1GANAP/GUARDIANS
(1 GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILIPPINES, INC)
95. AGHAM
(ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN, INC.)
96. MIGRANTE
(MIGRANTE SECTORAL PARTY OF OVERSEAS FILIPINOS AND THEIR FAMILIES)
97. AWAT MINDANAO
(ANTI-WAR/ANTI-TERROR MINDANAO PEACE MOVEMENT)
98. ALLUMAD
(ALYANSA LUMAD MINDANAO, INC)
99. ATM
(ABANTE TRIBUNG MAKABANSA)
100. PACYAW
(PILIPINO ASSOCIATION FOR COUNTRY-URBAN POOR YOUTH ADVANCEMENT AND WELFARE)
102. 115 KAP
(KAAGAPAY NG NAGKAISANG AGILANG PILIPINONG MAGSASAKA)
103. KLBP
(KABABAIHANG LINGKOD BAYAN SA PILIPINAS)
104. AASENSO
(ATING AGAPAY SENTRONG SAMAHAN NG MGA OBRERO, INC.)
105. AG
(ANG GALING PINOY)
106. ALAGAD
(ALAGAD)
107. A BLESSED
(BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL, INC.)
108. AMA
(ANG MATA'Y ALAGAAN)
109. AKAP BATA INC.
(AKAP BATA SECTORAL ORGANIZATION FOR CHILDREN, INC.)
110. SMART
(SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY)
111. ABP
(ALLIANCE OF BICOLNON PARTY)
112. ANAD
(ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY)
113. ADA
(AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION)
114. ARARO
(ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION, INC.)
115. KAP
(KAAGAPAY NG NAGKAISANG AGILANG PILIPINONG MAGSASAKA)
116. APEC
(ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES)
117. AKBAYAN
(AKBAYAN CITIZENS' ACTION PARTY)
118. 1-SAGIP
(SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY)
119. 1JAMG
(1 JOINT ALLIANCE OF MARGINALIZED GROUP, INC.)
120. AKO BAHAY
(ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO PARA SA LUPA, PABAHAY, HANAPBUHAY AT KAUNLARAN)
121. ADAM
(ADHIKAIN NG MGA DAKILANG ANAK MAHARLIKA)
122. AKO
(AKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA)
123. ABAMIN
(ABANTE MINDANAO, INC.)
124. APPEND
(APPEND, INC.)
125. AGRI
(AGRI-AGRA NA REFORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS MOVEMENT)
126. AANGAT TAYO
(AANGAT TAYO)
127. ANG NARS
(ANG NARS, INC.)
128. GREEN FORCE
(GREEN FORCE FOR THE ENVIRONMENT SONS AND DAUGHTERS OF MOTHER EARTH)
129. SENIOR CITIZENS
(COALITION OF ASSOCIATION OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES)
130. ALIF
(ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO)
131. KALINGA
(KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION-BUILDING THROUGH EASING POVERTY, INC.)
132. ANAKPAWIS
(ANAKPAWIS)
133. 1-PABAHAY
(ISANG PANGARAP NG BAHAY SA BAGONG BUHAY NG MARALITANG KABABAYAN, INC.)
134. KAKUSA
(KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA, INC.)
135. BUHAY
(BUHAY HAYAAN YUMABONG)
136. ABANG LINGKOD
(ABANG LINGKOD, INC.)

-------------------------------------------------------------------------------------------
If you enjoyed this article, please click the Like button or share it freely on social media. It helps to pay this site's domain name and maintenance costs.